Nyheter

Konsolidering inom elscooterbranschen

BIRD slukar CIRC

Elscooter­bo­laget Bird har köpt upp Circ och det lär bara vara bör­jan i kam­p­en om kun­der­na.

Amerikan­s­ka Bird med­de­lar att de köpt upp europeiska Circ och därmed ska­pas en spelare som blir täm­li­gen sto­ra på mark­naden.

Circ star­tade i Berlin och finns i 42 städer inklu­sive Malmö, Lund och Stock­holm i 12 län­der. Även Bird finns i Sverige men var gan­s­ka sent in på mark­naden och nu lös­er man allt­så det genom ett fif­figt upp­köp.

Kanske slip­per vi nu ock­så prob­lemet att Circ-scootrar ser näs­tan likadana ut som VOIs.

Käl­la: Pressmed­de­lande.

 

Kommentarer