Android

Konst eller trafikstockning

Google gör ingen skillnad

Kon­st­nären Simon Weck­ert tog 99 smar­ta tele­fon­er och la i en liten kär­ra som han sedan drog längs en gata i Berlin.

På tele­fon­er­na hade han star­tat Google Maps som bör­jade reg­istr­era att det nu var trafik­stock­n­ing, myck­et rik­tigt så fick andra använ­dare av Google Maps upp infor­ma­tion om att det nu var trafik­stock­n­ing på gatan.

Simon Google maps

Simons till­t­ag vis­ar på hur enkelt tjän­ster­na vi dagli­gen bliv­it så beroende av kan luras.

via:Design­Boom

käl­la: Simon­weck­ert

Kommentarer