Apple

Kuo: iPad Mini är inte död

Say what!

Den kände ana­lytik­ern Ming-Chi Kuo säger sitt om Apples kom­mande event och han tror att Apple kom­mer visa upp en ny iPad Mini.

Det är mån­ga som som hop­pas på att iPad Mini inte är ned­lagd och det är ett väldigt pop­ulärt alter­na­tiv att köpa till bar­nen. Enligt Kuo så kom­mer iPad Mini vara upp­dat­er­ad med mod­ernare kom­po­nen­ter och en bil­li­gare pan­el.

Men om den lanseras nu på even­tet den 30 okto­ber är han inte helt säk­er på. Men med tanke på att Apple kom­mer visa upp iPad Pro så känns det som rätt event att ta den på.

Kuo med­de­lar även att Air­Pow­er och ett par nya Air­Pods kom­mer att släp­pas i slutet av 2018 alter­na­tivt bör­jan av 2019 samt att Apple kom­mer att ta tillfälle i akt och upp­dat­era Mac Mini, iMac och Mac­book med mod­ernare hård­vara.

Om det­ta stäm­mer ser vi om några dagar, men som alltid när det kom­mer till ana­lytik­er ska det tas med en nypa salt.

 

Via Macru­mors

Kommentarer