Apple

Läcker Powerbeats Pro i fyra nya färger

Glaciär blå

För­ra veck­an kom ryk­tet om nya Power­beats Pro

Ryk­tet sa att det skulle kom­ma fler färg­er på Power­beats Pro som är det Appleäg­da före­taget Beats trådlösa hör­lu­rar med Hey Siri.

Nu har pro­duk­t­bilder på de nya färg­er­na dykt upp via den tys­ka sidan Win­Fu­ture. Färg­er­na är som föl­jer, Glac­i­er Blue, Cloud Pink, Spring Yel­low och Lava Red. Färg­er­na skil­jer sig något från hur kon­cept­bilder­na som ritades upp efter ryk­tet för­ra veck­an.

Power­beats Pro lanser­ades 2019 och har Apples inbyg­g­da H1 chip inbyg­gt som gör att funk­tio­nen Hej Siri och enklare parkop­pling via Blue­tooth är möjligt

Via: MacRu­mors

Kommentarer