Android

Läckt video sägs visa upp Samsungs nya vikbara telefon

Flippat

Det har läckt ut en video på vad som sägs vara Sam­sung kom­mande vikbara tele­fon.

Tele­fo­nens namn sägs bli Galaxy Z Flip och visst påmin­ner den om de gam­la flipptele­fon­er­na

 

Sam­sung har redan släppt en tele­fon som vik­ts på mit­ten men då som en bok, den här tele­fon ser ut att vikas på helt andra hål­let. Vad som är att före­dra åter­står att se. Förhopp­nin­gen är att den inte kom­mer lida av sam­ma bekym­mer som för­ra ver­sion med att plas­ten släp­per vid nor­mal använd­ning.

Via: Engad­get

Kommentarer