Film & TV

Ledmotivet till Sonic the Hedgehog

To cool for school?

Wiz Khal­i­fa till­sam­mans med ett gäng andra artis­ter i hans her­räng har gjort led­mo­tivet till Son­ic the Hedge­hog — the movie.

Fil­men har tidi­gare upp­märk­sam­mats för att Son­ic såg lite väl skräm­mande ut i trail­ern. Något som nu skall vara kor­rig­er­at.

Sven­sk pre­miär den 19 feb­ru­ari.

Kommentarer