Nyheter

Lenovo släpper smart väckarklocka med Google Assistant

Smart väckarklocka med usb-utgång för laddning

En liten väckark­loc­ka, lik­nande Ama­zons Echo Spot fast med Google Assis­tant, det är så man skulle kun­na beskri­va Lenovos senaste skapelse som visades upp på CES 2019.

Man skulle kun­na säga att Leno­vo gjort en ned­ban­tad ver­sion av Google Home Hub, fast för säng­bord med väldigt begrän­sat utrymme.

Enheten har en 4″ touch­skärm på ytan med en stor­lek på 480x800 pixlar. Om du väl­jer att syn­ka den mot din kalen­der via Google Cal­en­dar kän­ner den ock­så av om du behöver vak­na tidi­gare, om du till exem­pel ska med ett tidigt flyg.

Leno­vo Smart Clock har en inbyg­gd hög­ta­lare för att kun­na spela upp musik och en USB-port på bak­si­dan för att kun­na lad­da tele­fon­er eller andra enheter.

Enheten beräk­nas kom­ma någon gång under våren 2019 och kos­ta 80 dol­lar.

 

Via TechCrunch

Kommentarer