Nyheter

Libratone ansöker om konkurs

Den danska högtalartillverkaren dukar under

Libra­tone gör supertrevli­ga pro­duk­ter (Zipp!) men har trots det käm­pat med dålig ekono­mi. 2018 redovisade bolaget en för­lust på 136 miljon­er dan­s­ka kro­nor och nu har det allt­så tag­it stopp.

Flera köpare har dock visat intresse och den ans­varige advokat­en för konkurs­boet Anders Hoff­mann Kønigs­feldt tror att verk­samheten kom­mer att räd­das:

– Vi har flera poten­tiel­la köpare. Vi hop­pas att verk­samheten blir såld inom de närm­s­ta veck­o­r­na, säger han till finans.dk.

Han berät­tar ock­så att konkursen är begärd av Libra­tone själ­va, och näm­n­er COVID-19 som drop­pen som fick bägaren att rin­na över.

Libra­tone grun­dades 2009 av tre dan­skar med en his­to­ria på Bang & Olufsen och blev snabbt pop­ulära, inte minst hos Apple-folket, och tog sig ock­så in på hyl­lor­na i Apples egna butik­er. 2014 såldes bolaget till kine­siska invester­are, men behöll sitt huvud­kon­tor i Köpen­hamn.

Kommentarer