Nyheter

Lime satsar på abonnemang för storåkarna

Men hur mycket billigare blir det egentligen?

Elscoot­er-före­taget Lime lanser­ar ett form av abon­ne­mang för sina kun­der. Abon­ne­manget gör att vi slip­per star­tavgiften men vi får fort­farande beta­la min­ut­tax­an.

De kallar det Limepass och i Sverige kom­mer priset bli 59 kro­nor i veck­an när det väl kom­mer hit, först ut är näm­li­gen USA. Du behöver allt­så använ­da elscoot­er minst 6 gånger på en vec­ka för att det skall löna sig.

Men hur myck­et kom­mer det påver­ka? Om vi utgår från att en genom­snit­tlig resa är 15 minut­er och med Limes min­u­tavgift på 3 kro­nor utöver star­tavgiften blir sex resor i veck­an med Limepass 1316 kro­nor i månaden och utan 1320 kro­nor. Var­je resa som görs utöver det gener­erar 10 kro­nor bil­li­gare deb­i­ter­ing än vad du skulle haft utan Limepass.

Vem åker egentli­gen elscoot­er för så myck­et pen­gar var­je månad?

Via Break­it.

Kommentarer