Nyheter

Lira massa Star Wars-spel för 40 spänn

Via Origin Access

Elec­tron­ic Arts lade till ett gäng med gam­la klas­siska Star Wars-spel på Ori­gin Access i sam­band med Star Wars-högti­den May the 4th.

Om du är sug­en på lite nos­tal­gi och spela klas­sik­er så som Jedi Knight, Dark Forces och flera andra så kan du nu göra det­ta från 40 kro­nor i månaden via Ori­gin Access. Hela lis­tan med Star Wars-spel som har lagts till har ni nedan:

 • Bat­tle­front 2
 • Jedi Knight: Jedi Acad­e­my
 • Repub­lic Com­man­do
 • Dark Forces
 • Shad­ows of the Empire
 • Rogue Squadron 3D
 • Rebel­lion
 • Galac­tic Bat­tle­grounds Saga
 • Episode 1 Rac­er
 • Starfight­er
 • Jedi Knight: Mys­ter­ies of the Sith
 • X‑Wing Alliance

Via FZ

Kommentarer