Apple

Lite rörliga bilder på LGs rullbara OLED-TV

Framtiden är äntligen här!

För­ra året visade LG upp en lite annor­lun­da TV där skär­men — eller rättare sagt mer eller min­dre hela TVn går att rul­la ihop. Mån­ga var skep­tiska och trodde det­ta aldrig skulle bli något mer än ett kon­cept, men nu är den här.

Dig­i­tal Trends har fått ta en när­mare titt på LG Sig­na­ture R som med en enkel knapp­tryck­n­ing på fjär­rkon­trollen kan rul­la ihop sig i sitt lil­la bo av borstad alu­minum. Fullt utrul­lad får du en OLED-skärm på 65 tum med HDR-stöd och om du bara lyssnar på musik kan du göra skär­men min­dre och enbart se infor­ma­tion om låten som spelas, eller kanske ha ett diskret bild­spel igång.

Själ­va lådan som skär­men rul­las ihop i har även ett inbyg­gt Dol­by Atmos sys­tem på 100 watt — men inga av hög­ta­lar­na pekas uppåt, men ska enligt LG simulera det hela väldigt bra. Ett litet oros­mo­ment som mån­ga kan ha är att det finns ett gäng rörli­ga delar i TVn och LG med­de­lar att Sig­na­ture R ska klara 50 000 rull­ningar utan prob­lem. Den kom­mer även utrustad med LG’s senaste ver­sion av WebOS vilket innebär att den har stöd för Alexa och även Apples Air­Play 2.

Vad den kan tänkas kos­ta har LG ännu inte gått ut med men vi kan gis­sa att den kom­mer få plån­bo­ken att avgå för all framtid, men har man pen­gar att spendera så kom­mer den­na gå att köpa under andra hal­van av 2019.

Via Dig­i­tal Trends

Kommentarer