Nyheter

Logitech blomstrar i COVID-19-tider

Hemmakontor skall utrustas

Den glob­ala coro­n­avirusepi­demin har gått hårt åt mån­ga före­tag som nu käm­par för sin över­lev­nad. Men för en del är det tvär­tom.

Log­itech – som bl.a. tillverkar dator­till­be­hör så som tan­gent­bord, möss och web­bkameror – redovis­ar kraftigt ökad försäljn­ing för­ra kvar­talet. Ett kvar­tal då allt fler bör­jat job­ba hemifrån och då behöver utrusta sina hem­makon­tor.

Även före­tagets gam­ing-till­be­hör ökade i försäljn­ing när folk behöver under­hål­la sig i hem­met i större utsträck­n­ing.

Via: The Verge

Kommentarer