Spel

Logitech lanserar G502 Lightspeed

Musen har gjort sig av med svansen

Log­itech har nu visat upp sin uppföl­jare på G502 som numera het­er G502 Light­speed och den abso­lut störs­ta förän­drin­gen är att den numera är trådlös.

Den är även utrustad med Hero 16K-sen­sorn som ger en respons och käns­lighet på upp till 16 000 DPI och spårar vid 400+ IPS, det­ta utan accel­er­a­tion, fil­trering eller utjämn­ing. Och pre­cis som nam­net på musen hin­tar om så har den stöd för Log­itechs egna fram­tagna trådlösa teknik Light­speed som ger en lägre för­dröjn­ing. Utseen­demäs­sigt är det inte myck­et nytt och totalt finns elva knap­par som går att kon­fig­ur­era efter önskemål. Under­si­dan av musen går även att ta bort för att addera tyn­gder efter smak.

Att gå över till trådlöst kan ju innebära att man mitt i en match får bat­ter­i­torsk och behöver lad­da upp bat­terier­na, men det­ta går att und­vi­ka med Log­itechs ström­försör­jande mus­mat­ta Pow­er­play som automa­tiskt lad­dar musen medans du spelar.

G502 Light­speed kom­mer att kos­ta 1 590 kro­nor och kom­mer lan­da i butik­er nu under maj.

Käl­la Log­itech

Kommentarer