Nyheter

Logitech lanserar uppdaterad version av Logitech G MX518

Legenden är tillbaka!

Log­itechs MX518 har en speciell plats i mån­ga gamers hjär­tan och när musen lanser­ades 2005 så låg den snabbt på alla gamers skrivbord runt om i världen. Men det är inte bara serie och film-världen som gillar att återup­pli­va gam­la klas­sik­er utan även Log­itech.

Idag lanser­ar näm­li­gen Log­itech en upp­dat­er­ad ver­sion av MX518 som har sam­ma klas­siska form men med ett upp­dat­er­ad mate­ri­al­val. Men det är inte bara mate­ri­alet som är upp­dat­er­at utan musen kom­mer även med Log­itechs HERO 16K-sen­sor som har kapacitet för 400+ IPS över 100 — 16 000 DPI. MX518 har även en ny ARM 32-bitar­sproces­sor som lev­er­erar en respon­stid på 1ms och pre­cis som andra nya möss från Log­itech kan musen kon­fig­ur­eras via deras egna mjuk­vara.

Det finns 8 pro­gram­mer­bara knap­par där du kan väl­ja fritt vad knap­par­na ska göra och musen går och köpa hos de fles­ta butik­er och har ett rek­om­mender­at pris på 599 kro­nor.

Via Pressmed­de­lande

Kommentarer