Smarta Hem

Logitech släpper ny hemkamera

Med inbyggt stöd för HomeKit Secure Video

Log­itech har lanser­at efter­föl­jaren till den pop­ulära hemkam­er­an Cir­cle.

Den nya Cir­cle View spelar in video i 1080p med 180 graders syn­fält. Pre­cis som sin föregån­gare kan den med infrarött ljus fil­ma sak­er upp till fem meter bort i totalt mörk­er.

Desig­nen är upp­dat­er­ad och kam­er­ahuset är nu gjort av svart alu­mini­um och kan använ­das på en plan yta t.ex. en hyl­la, eller sät­tas upp på väggen. Även utomhus tack vare att kam­er­an är vädertålig.

Istäl­let för att för­li­ta sig på Log­itechs mol­ntjän­ster för lagring av det inspelade mate­ri­alet så använ­der sig Cir­cle View av Home­K­it Secure Video. Det innebär att all video sparas end-to-end-krypter­at på Apples servrar och åtkom­sten sker i Home-appen på din iPhone, iPad eller Mac.

Det finns inga speci­fi­ka abon­ne­mangskost­nad­er förknip­pade med HSV men däre­mot krävs det att ditt iCloud-abon­ne­mang är på minst 200 GB för en kam­era eller minst 2 TB för två eller fler kameror. Lagrin­gen av videon är dock inget som räk­nas av från utrym­met du beta­lar för utan går helt sep­a­rat.

Log­itech Cir­cle View kostar 1990 kr.

Kommentarer