Nyheter

Lucka 17 — Skyddslur

Eller lurskydd.

Hela Luc­ka 17 är bara en endaste stor pas­sive-aggres­sive kri­tik till hur jag, P Esse, behand­lar mina pry­lar.

Fyll i for­muläret för att vara med i tävlin­gen.

Tävlingsre­gler.

Kommentarer