Skrivet den 19 December 2019 kl 19:16 av Nyheter7 kommentarer305

Lucka 19 — Smart belysning
Mmmm nice!

Inget är så myck­et samtid som smart belysning — här öpp­nar vi upp en vari­ant som inte kräver någon bryg­ga alls men ändå lev­er­erar stort och ski­nande!

För att vara med fyller du i for­muläret.

Tävlingsre­gler.