Nyheter

Lucka 20 — Frostig stämning

Lite hjälp på traven med din fantasi

I dag öpp­nar vi upp något som kanske är något för de lite yngre, eller för dig som kän­ner dig lite yngre inom­bor­ds, eller bara gillar en viss typ av filmer väldigt myck­et!

Var med i utlot­tnin­gen genom att fyl­la i for­muläret. Kom­mentera gär­na hur eller vad du gillar att rita med/på/av.

Tävlingsre­gler.

Kommentarer