Nyheter

Lucka 3 — Håll koll på olovliga tomtar på loftet

Teknikkalendern!

I Luc­ka 3 läm­nar vi över till vår Home­K­it-kor­re­spon­dent Thor Lind­holm som får öpp­na upp något som vi tror till­ta­lar mån­ga att ha i hem­met.

Du är med i vår jul­ka­len­derut­lot­tning genom att prenu­mer­era på vår kanal samt fyl­la i dina uppgifter i vårt for­mulär.

Tävlin­gen är öppen fram till julafton 15.00. Kom­mentera gär­na vad du vill använ­da pro­duk­ten eller pro­duk­ter­na i luck­an till här under!

Tävlingsre­gler.

Kommentarer