Nyheter

Lucka 6 — Manlig skönhet

Right there!

I Luc­ka 6 vis­ar Mar­cus upp något som du inte vis­ste att du behövde som mod­ern civilis­er­ad man.

Du är med i vår jul­ka­len­derut­lot­tning genom att prenu­mer­era på vår kanal samt fyl­la i dina uppgifter i vårt for­mulär.

Tävlin­gen är öppen fram till julafton 15.00. Kom­mentera gär­na vad du tyck­er är det job­bi­gaste med rakn­ing!

Tävlingsre­gler.

Kommentarer