Nyheter

Lucka 7 — Ljudet är ändå viktigaste på julen

Sonny levererar!

Till­sam­mans med vår vän från Japan (inte Staffanstorp) öpp­nar vi upp en rik­tigt ljudlig luc­ka!

Du är med i vår jul­ka­len­derut­lot­tning genom att prenu­mer­era på vår kanal samt fyl­la i dina uppgifter i vårt for­mulär.

Tävlin­gen är öppen fram till julafton 15.00.

Tävlingsre­gler.

Kommentarer