Nyheter

Lucka 8 — Mesha ihop släkten i jul

Välfungerande nätverk är en mänsklig rättighet

Det finns inget som dödar jul­stämnin­gen så effek­tivt som dåligt nätverk, med hjälp av Luc­ka 8 råder vi bot på det­ta för en lyck­lig vinnare!

För att vara med måste du prenu­mer­era på kanalen samt fyl­la i for­muläret.

Vidare är det nice om du vill kom­mentera med något roligt, min­dre roligt eller i det när­maste tragikomiskt jul­minne med famil­jen och/eller släk­ten!

Tävlingsre­gler

Kommentarer