Nyheter

Macarna kommer den 14 oktober

Nu har ännu ett gäng nya Mac-använ­dare fått lära sig att Apple inte släp­per iPo­dar och Macar på en och sam­ma gång. Det har de aldrig gjort och kom­mer säk­erli­gen aldrig att göra. 

Med det sagt kan vi bör­ja plan­era inför näs­ta sto­ra Apple Event. Enligt käl­lor till John Gru­ber på Dar­ing Fire­ball blir det­ta den 14 okto­ber. 

Let’s Mac­Book har myn­tats som titel för even­tet men så dålig smak tror jag inte Apple har. I hård­varu­väg blir det som vi tidi­gare spekuler­at nya Mac­Book och Mac­Book Pro och säk­erli­gen upp­dat­eras Mac­Book Air sam­tidigt på något sätt.

Fler sak­er som sig­naler­ar mit­ten av okto­ber är att Apple pratat om sto­ra upp­da­ter­ing i höst. Skall man hin­na få ut pro­duk­ter i sto­ra mängder till julförsäljnin­gen kan man inte vän­ta särskilt myck­et län­gre än så och dessu­tom har det gått på tok för mån­ga dagar sedan några av de bär­bara mod­eller­na upp­dat­er­ades. Även iMac bör­jar bli gam­mal och upp­dat­eras säk­ert ock­så någon gång innan novem­ber men knap­past under det­ta event.

Kommentarer