Apple

MacBook Pro får Vega-grafikkort som tillval

Men bara största modellen

Radeon Pro Vega kom­mer som val till topp­mod­ellen av Mac­Book Pro 15″ under novem­ber. Det­ta med­de­lade Apple via pressmed­de­lande i sam­band med nyheten om ny Mac­Book Air.

I dagsläget går det inte att väl­ja dem som alter­na­tiv på Apple Store men det informeras om att de släpps i slutet av novem­ber. Kost­nad är även det okänt.

Kommentarer