Skrivet den 18 August 2008 kl 00:05 av Podcast18 kommentarer1216

Macradion #3

Macradion

Vi pratar både framtid och his­to­ria i det här avs­nit­tet. Vad hän­der med Snow Leop­ard till exem­pel och visst tusan var det bät­tre förr?

Den artikel vi pratar om i bör­jan av pro­gram­met hit­tar du hos Dar­ing Fire­ball. Audio­book Builder finns hos splasm.com och New Dock hos Macupdates.com.

Avs­nit­tet finns som van­ligt hos iTunes Store.

18 kommmentarer på Macradion #3

 1. Amnell says:

  Bra job­bat grab­bar, men vart är screen­shoten? :)

 2. Jonas says:

  Har haft ett litet prob­lem med ert pod­pro­gram sedan förs­ta avs­nit­tet, voly­men är gan­s­ka låg. Jag måste maxa voly­men på datorn eller iPod­den när jag lyssnar på er. Skulle ni kun­na höja den på något sätt? Jag har inte alls sam­ma prob­lem med andra pod­pro­gram näm­li­gen.

  Tack för ett bra pro­gram i övrigt!

 3. Anton says:

  Top­pen job­bat kil­lar!

 4. johan says:

  snyg­gt. Myck­et intres­sant pod­cast. Fort­sätt så :)

  Mvh Johan

 5. Ken Burns Effect says:

  Voly­men Helge, tänk på voly­men!

  Och ljud­kval­itén på #3 var minst sagt under­lig. Har ni någon lim­iter som lig­ger och klip­per el vad?

 6. Lari says:

  Lägg gär­na ut avs­nit­ten som rena mp3 fil­er på siten så att man kan lyssna på nya avs­nitt utan att behö­va syn­ka sin iTouch eller iPhone.

 7. Peter Esse says:

  Hej!

  Vi provade ett nytt sätt att spela in och det verkar som att QT hade någon form av nivåbal­ans som krånglade till det. Högre volym blir det i kom­mande avs­nitt.

  Vi kom­mer snart med en ny webb­si­da och där kom­mer vi läg­ga ut pro­gram­men direkt på sajten ock­så!

 8. WestN says:

  Var kan man hit­ta gam­la keynotes?
  Och skärm­bilder­na;)

 9. nilshem says:

  Myck­et trevligt pro­gram pre­cis som de tidi­gare. Lite som att lyssna på ett som­marpro­gram men man vet att det man kom­mer få höra är intres­sant och spän­nande.
  Skulle gär­na se bilden på dock­an med Can­dy­Bar-mod­i­fier­ade ikon­er samt länkar till alla gam­la keynotes som ni pratade om. Har letat på apples hem­si­da men då bara hit­tat de från senaste tre åren, inte de från runt mil­le­nieskiftet.
  Skulle ock­så vara roligt med lite pryl/tillbehörstips för iMac/iPod/iPhone som tex Xtand eller lik­nande.
  Tack för en annars rik­tigt rolig och bra pod­cast.

 10. Micke says:

  Det­ta avs­nit­tet var verk­li­gen bra. Inte bara snack om nyheter utan även en hel del kval­i­fi­cer­at snack om framtid­sut­sik­er, före­tagets ide­olo­gi­er och his­to­ria. Jag gillar verk­li­gen hur ni båda berät­tar om era egna teori­er, och jag tyck­er att ni båda har ett gott kun­nande i de ämnen ni behand­lar. Så tum­men upp. Ni gör ett jät­te­bra jobb.

  MEN! Det var då ett sjuhel­sick­es stam­mande. T‑t-t-t-tan­gent­bord och O‑o-o-o-och.. På vis­sa ställen fly­ter allt på jät­te­bra, men i andra pas­sager blir det bara en stor orgie i stam­mande. Slu­ta upp med det och ert pro­gram blir ännu bät­tre.

 11. Anton says:

  Peter, apropå det du sa om iMa­cen, hur den intro­duc­er­ade ny teknik och vågade göra sig av med annan. Mac­book Air är väl näs­tan sam­ma sak. Man vågar slopa CD-enheten som verk­li­gen känns 90-tal, samt att den slim­made desig­nen inte lik­nar myck­et vi sett förr…

  För övrigt är det kul att ni till­sam­mans het­er “Peter Gabriel” som för övrigt ock­så är bra.

 12. Tobias says:

  ljudet är allde­les för lågt, har högs­ta volym på både iTunes och MBn och måste ändå sit­ta typ 20cm från speak­ern för att höra ordentligt, ljudet går upp och ner hela tiden.

  bra, dåligt, bra, dåligt…

 13. Jacob says:

  Härligt job­bat, tyck­er nog det bäs­ta med pod­cas­ten är manuset. Det gillar jag supermy­ck­et, laid­back kon­ver­sa­tion med lite en skön mängd humor.

  Ljudet i det­ta avs­nitt var väl sämst hit­tills, helt plöt­sligt höjdes ljudet, sänk­tes ljudet. Out­putvoly­men hade jag inga prob­lem med dock.

  Såk­lart vill man ha län­gre avs­nitt, mer mer mer men 30–40 min känns rim­ligt antar jag (:

  Bra med myck­et tankar, åsik­ter hur speku­la­ti­va de än är tyck­er jag. Nyheter och det senaste på Macfron­ten kan man läsa in sig på via inter­net.

  Fort­satt lyc­ka till!
  Jacob, Kalmar

 14. Tobias Lind says:

  Kom­men­tar ang. filmer i iTunes Store.
  En annan orsak till att filmer­na bara finns i USA, Eng­land, Kana­da och nu Aus­tralien & Nya Zee­land är högst troligt att de är engel­skspråki­ga. Textning och dubb­n­ing är kost­sam­ma, så det kan ju ock­så vara en fak­tor i det hela.

  När det gäller iMac, så det egentli­gen ingen rev­o­lu­tion… det är en pim­pad ver­sion av orig­i­nal macen!

  keep it up,
  Tobias

 15. Bipen says:

  Jag får väl instäm­ma i övri­ga som tyck­te det var ojäm­nt med ljudet och tilläg­ga att Peter lät tydligt och bra men Gabriel åkte upp och ned i nivå.

 16. Henrik says:

  Bra pro­gram!

  Kanon att ni tip­sade om Audio­book Builder. ett myck­et bra pro­gram!

 17. Erik says:

  Jag kan inte lad­da hem Dock saken..filen hit­tades inte på servern. vet ni någon annan plats det går att lad­da hem den ifrån?