Podcast

Macradion #44 — Min iPhone är bättre än din iPhone

Macradion logo

En plöt­slig kon­tro­vers av grandiosa mått har uppt­stått på sven­s­ka Mac-sce­nen. Vidare föl­jer Peters skam­lösa hyl­lande av iPhone 3GS och en recen­sion av en mack­apär med det något kryp­tiska nam­net Rea­dy­NAS NVX. Det­ta och mera i veck­ans avs­nitt av Macra­dion.

Veck­ans länkar:

Sven­s­ka Mac­world: Sveriges svar på AOL?

iLove.nu: iPhone 3GS recenser­ad

iLove.nu: iPhone fil­mar i Malmö

iLove.nu: Bode­ga — App Store för Mac

iLove.nu: Apple-butik i Trond­heim

iLove.nu: Apple-butik i Linköping

Rea­dy­NAS NVX

Pin­ball Fan­tasies

Record Union

Sist men inte minst, äntli­gen på iTunes Store:

Andreas Nils­son & Jor­ma Lous­tari­nen: Motif

Stort tack till vår spon­sor Kul­lan­der och vår redi­g­er­are Andreas Nils­son.

Lyssna på veck­ans avs­nitt och prenu­mer­era på framti­da episoder via iTunes Store

Kommentarer