Podcast

Macradion #6 — Peter hjärtar Bill Gates

Macradion

I Macra­dion num­mer 6 pratar vi om vad som hän­der 9 sep­tem­ber (dvs i mor­gon). Vi kom­mer snabbt in på diskus­sio­nen hur sto­ra Apple egentli­gen kan bli och huru­vi­da vi kom­mer få se klon­er igen. Dessu­tom är våra åsik­ter om den nya Microsoft-rekla­men vitt skil­da och slut­li­gen undrar vi om Google är den nya satan.

Länkar

9 sep­tem­ber
Hur sto­ra kan Apple bli
Bör klon­er­na kom­ma till­ba­ka
Apple god­ty­ck­lighet
Microsofts nya reklam
Google Chrome

Programtips

Over­load
Tri­sec­tion

För er som prenu­mer­erar bör avs­nit­tet redan finnas i era iTunes-bib­liotek och det kom­mer även snart att finnas på iTunes Store. Ni kan så klart även lyssna här direkt på webb­si­dan.

Kommentarer