Podcast

Macradion #7 — Ytterst subjektiva och stolta över det

Macradion

Vi pratar den­na veck­an om Apples Let’s Rock event, vad vi tyck­er om de nya iPo­dar­na och iTunes 8. Under­teck­nad har kärat ner sig i genius-funk­tio­nen men tyck­er inte län­gre att Microsoft-rekla­men är något att ha. Jag har ock­så kom­mit på att iPhone inte är någon iPod till syvende och sist. Vi avs­lu­tar med att bemö­ta de som vågat ifrå­gasät­ta vår objek­tivitet.

Länkar

Stuff av Paul Gra­ham — www.paulgraham.com/stuff.html
The Sto­ry of Stuff av Annie Leonard — www.storyofstuff.com
Som van­ligt har ni som prenu­mer­erar på pod­cas­ten redan fått den i era iTunes-bib­liotek. Medan resten kan lyssna anti­n­gen via iTunes store eller direkt här på webb­si­dan.

Kommentarer