Podcast

Macradion: Allt blir bättre med iOS 14

Det har vi bestämt

I den­na veckas avs­nitt går vi igenom alla nyheter som iOS 14 och iPa­dOS 14 kan tänkas bju­da på, både Den­nis och Mar­cus går igenom sina önske­lis­tor och de blev lite län­gre än plan­er­at. Ryk­te­na kring ett Apple-event i mars fort­sät­ter hagla på nätet och vi kan väl näs­tan vara säkra på att Apple kom­mer visa upp lite nya pro­duk­ter inom kort. Mar­cus har sedan tidi­gare tes­tat att byta ut sina Mac-dator­er mot en iPad Pro och nu undrar han om Den­nis är vågad nog att tes­ta det­sam­ma under en månads tid.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även rekla­men helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer