Podcast

Macradion: Plötsligt händer det

Trackpad-fest!

Som en bomb slog Apple inter­net med storm i veck­an och lanser­ade en ny iPad Pro med ett nytt tan­gent­bord med track­pad.

Vi fick en upp­dat­er­ad Mac­Book Air samt mer minne i deras min­st­ing Mac Mini. Hem­ma hos Math­ias stru­lar nätver­ket och Sonos har rätat ut alla frågeteck­en kring hur det kom­mer fungera med gam­la och nya enheter i sam­ma hem.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även rekla­men helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer