Podcast

Macradion: Sonos Ark

114 centimeter kärlek?

Varken Apple eller Sonos har legat på lat­si­dan under veck­an.

I den­na veckas avs­nitt går vi igenom den nya Mac­Book Pro 13″ och vi alla blev lite smått besvikna. WWDC har fått ett offi­ciellt start­da­tum och vi går igenom vad Apple måste fixa med iOS 14 och iPa­dOS 14. Sonos har släppt nya pro­duk­ter som han hål­lit hem­ligt från Den­nis och Math­ias och berät­tar om dessa i pod­den.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer