Podcast

Macradion: Vem har snott mina Beats?

Är det en tjuv eller en slarvig Marcus?

Då när­mar vi oss hel­gen även den­na vec­ka och Mar­cus har vänt upp och ned på hela sitt hem för att försö­ka hit­ta sina Beats Solo Pro.

Den­nis pratar om ångest på Apple Watch och Math­ias har gett sin gam­la iPad Air nytt liv. Vi går även igenom de senaste ryk­te­na kring Apples kom­mande hör­lu­rar Air­Pods Stu­dio och vi tror även att desig­nen på iPhone 12 är bekräf­tad.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer