Skrivet den 6 January 2009 kl 21:56 av NyheterComments Off on Macworld 2009: iWork.com — onlinepublicering av dina dokument423

Macworld 2009: iWork.com — onlinepublicering av dina dokument

iWork.com

Som en del av iWork ’09 lanser­ades ock­så iwork.com. Via den webb­si­dan kan du som använ­der Pages, Keynote eller Num­bers pub­licera dina doku­ment och sedan bju­da in per­son­er att ta del av dem. Där kan de sedan kom­mentera enskil­da sak­er eller föra en allmän diskus­sion om doku­ment. Du får väl­ja huru­vi­da de skall kun­na lad­da hem fil­er­na och i så fall i vil­ka for­mat. iWork, Office och PDF stöds.

iWork.com är i en offentlig beta och det bety­der att de tär gratis att använ­da men att vi inte kan stäl­la några krav på funk­tion­alitet. I framti­den kan den kom­ma att kos­ta.

Du kan se hur iWork funger­ar anti­n­gen genom att tes­ta det själv (du kan lad­da hem hela iWork-sviten och pro­va gratis i 30 dagar) eller genom en videogu­ide på apple.com.

Comments are closed.