Skrivet den 6 January 2009 kl 19:42 av Nyheter1 kommentar437

Macworld 2009: MacBook med 17″ skärm lanserad

MacBook Pro 17

Så var det då dags för Apples störs­ta bär­bara dator att få sitt nya skal. Till skill­nad mot sina småsyskon med 13- och 15-tumsskär­mar så går det att väl­ja huru­vi­da vi vill ha matt eller blank skärm.

I övrigt så är desig­nen likadan med sam­ma por­tar men insi­dan medger upp till åtta giga­byte ram­minne jäm­fört med fyra på de andra. Även snab­bare proces­sor­er och län­gre bat­ter­i­tid, åtta tim­mar, det är imponerande. För de som är väldigt räd­da om sin infor­ma­tion (och har myck­et pen­gar får  vi för­mo­da) går det att byta ut hård­disken mot det som kallas SSD och sak­nar därmed några rörli­ga delar. På tal om rörli­ga delar, det går inte att ta bort bat­teri­et själv län­gre, i gengäld får vi som sagt den lån­ga bat­ter­i­ti­den men ock­så tre gånger så mån­ga laddningscyk­ler som van­ligt vilket är cir­ka 1000 sty­ck­en.

Den är 2.5 cm tjock och väger pre­cis 3 kilo.

Även med den­na datorn sat­sar Apple sitt mark­nads­föringskrut på miljöaspek­ter­na av avsak­nade kemikalier och nu även län­gre bat­ter­tid = min­dre släng­da bat­teri.

Pris 25 495 kro­nor och då är det en proces­sor på 2.66GHz, 4GB ram och 320GB hård­disk

En kommentar på Macworld 2009: MacBook med 17″ skärm lanserad

  1. […] sin sista keynote på Mac­world Expo – före­dragshål­laren var Phil Schiller och utöver nya Mac­Book Pro 17 uni­body så lanser­ades även iLife och iWork 09. På den tiden hette sajten iLove.nu och var den dig­i­ta­la […]