Nyheter

Månadens spel till Playstation Plus är presenterade

Steep och Portal Knights

Nu är det inte mån­ga dagar kvar tills att vi går in i 2019 och Sony pas­sar på att visa upp vil­ka spel du kom­mer kun­na lad­da ned om du är medlem i Playsta­tion Plus i jan­u­ari.

Gillar du iskalla bergstop­par, Red Bull-karak­tär­er och snö innan­för trö­jan så kom­mer Steep pas­sa dig per­fekt. Det är Ubisofts även­tyrsspel där det går att åka brä­da, ski­dor, fly­ga wing­suit och hop­pa fall­skärm i en drös oli­ka tävlin­gar. Inlärn­ingskur­van upplevde vi som rel­a­tivt hög, men när man väl kom in i det så är det ett gan­s­ka under­hål­lande spel.

Sen få vi även läg­ga van­tar­na på Por­tal Knights som vi inte tidi­gare har hört talats om men och vi förstår nog var­för — det ser ut som en bil­lig kopia av Minecraft. Det går att ska­pa sina egna avatar­er, slåss med svärd och byg­ga värl­dar så gillar man sådant så kan det vara värt att spana in.

Spe­len går att lad­da ned den 2 jan­u­ari så per­fekt under­håll­ning efter att det nya året har firats in.

Kommentarer