Spel

Månades gratisspel för Stadia Pro-användare

Vroom Vroom!

Bil­spelet Grid är mars månad stor­spel för alla som abon­ner­ar på Sta­dia Pro.

Men vi får ock­så två Steam­world-spel i form av Dig 2 och Quest Hand of Gil­gamech. Bara att log­ga in på ditt Sta­dia-kon­to tryck på dem och de är dina.

Grid är utveck­lat av Code­mas­ter och låter oss köra på tävlings­banor i en rad oli­ka mysi­ga städer och områ­den kän­da från verk­ligheten.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1234591817745813504

Kommentarer