Android

Marshall lanserar ny högtalare, Uxbridge

En ny smart högtalare med extra allt
Zound Indus­tri som gör ikoniska Mar­shall hög­ta­lare har pre­sen­ter­at en ny hög­ta­lare som en del i deras mul­ti­room upp­sät­tning.

 

Marshall airplay 2
Det är den klas­siska desig­nen vi vant oss vid och den är fullsmock­ade med härli­ga tekniska funk­tion­er. För alla Apple-använ­dare så hit­tar vi Air­Play 2 och för alla Google-använ­dare så finns både Blue­tooth 5.0, Chrome­cast built-in och Google Assis­tant.
Marshall airplay 2
Hög­ta­laren kom­mer lanseras för 2195 sek och räk­nas kom­ma under april juni månad i Sverige enligt iDown­load­Blog. Medan Med Air­play 2 så kom­mer hög­ta­laren dels att dyka upp i Apples Hem.app men det kom­mer ock­så gå att be Siri spela upp musik på hög­ta­laren. Inte att för­glöm­ma så har Zound Indus­tri tryck in Spo­ti­fy Con­nect i hög­ta­laren till alla Spo­ti­fyan­vän­dare.
Utseen­demäs­sigt så skil­jer den sig något från Mar­shalls större hög­ta­larel då den istäl­let för vre­den nu har lis­ter som är touchkänsli­ga.

 

CONTROLS AND CONNECTIVITY:

WI-FI
Con­nects to your home Wi-Fi net­work with any WPA/WAP2, 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz with diver­si­ty.
TOP PANEL CONTROLS
Vol­ume but­ton
Bass but­ton
Tre­ble but­ton
Play/pause/skip but­ton
Mute/unmute mic & push to talk but­ton
Blue­tooth pair­ing but­ton (on rear side)
MICROPHONE SYSTEM
A dual micro­phone array with acoustic noise can­cel­la­tion for far field voice inter­ac­tion.
VOICE COMMAND
the Google Assis­tant
WIRELESS CONNECTIVITY
Chrome­cast built-in
Air­play 2
Blue­tooth 5.0

Käl­la:Mar­shall

Kommentarer