Nyheter

Master & Dynamic visar upp MW65s

Med noise-canceling!

Mas­ter & Dynam­ic har nu visat upp ett par nya hör­lu­rar vid namn MW65s och det är även bolagets förs­ta hör­lu­rar som har aktiv brusre­duc­er­ing.

Utöver brusre­duc­er­ing så ska MW65s ha en bat­ter­i­tid på upp till 24 tim­mar och ha stöd för snab­bladdning via USB‑C. Vik­ten lig­ger på 250 gram vilket är rik­tigt imponerande med tanke på mate­ri­al­valet Mas­ter & Dynam­ic har på sina pro­duk­ter, det vill säga att det inte finns någon plast på dem.

Pris­lap­pen lig­ger på 499 dol­lar och när hör­lu­rar­na kan tänkas kom­ma till Sverige är fort­farande oklart.

Via The Verge

Kommentarer