Apple

Mät hur exalterad du blir av WWDC

Kommer Marcus puls att slå i taket?

Tyck­er du att det är spän­nande att tit­ta på WWDC? Nu har Car­dio­gram valt att låta deras använ­dare sign­era upp sig för att kollek­tivt mäta sin puls och se vad som under pre­sen­ta­tio­nen ger ökat pås­lag hos oss.

Appen är gratis att lad­da ner här från App Store och innan WWDC sät­ter igång så får de som är intresser­ade signa upp för att sedan under själ­va WWDC mäta sin puls för att se vilken av pre­sen­ta­tion­er­na som ger högre puls än de andra. På så sätt går det att utrö­na vad under pre­sen­ta­tio­nen som folk i allmän­het tyck­er är mest intres­sant. Car­dio­gram har tidi­gare haft andra lik­nande under­sökningar, bland annat så kunde deras använ­dare få mäta hur deras puls var under sista avs­nit­tet av Game of Thrones.

Apples WWDC bör­jar på måndag 3 juni 2019 och livesänds via deras egna event-app och på deras hem­si­da.

Via: iDown­load

Kommentarer