Nyheter

Mat.se lägger ner i Skåne

För enkelt att ta sig till de fysiska butikerna?

Det vis­ar sig att e‑handel med mat är fort­satt svårt när mat.se läg­ger ner i Skåne.

20 anställ­da får gå när lagret i Arlöv försvin­ner. Det­ta efter som skåningar­na uppen­barli­gen hand­lar för lite mat på nätet. Just mat var något som e‑handlarna tidigt visade intresse för, eller snarare så att mathandeln visade intresse för e‑handel. De förs­ta försöken lades dock ner gan­s­ka omgående och sedan har det var­it mer eller min­dre i ropet att försö­ka igen.

Nu verkar det gå bra för mat.se i Stock­holm och Göte­borg men Malmö med omne­jd var allt­så för litet. Den­na tjänst ägs av Axfood som även äger Willys och Hemköp och det är ock­så dit kun­der­na hän­visas.

Käl­la: Di Dig­i­tal.

Hand­lar du mat på nätet? Eller använ­der du kanske någon hybrid­form där du beställer på nätet men häm­tar i butiken? 

Kommentarer