Smarta Hem

Mi Smart Standing Fan 1C svalkar oss rekordbilligt i sommar

Med Mi Smart Stand­ing Fan 1C släp­per Xiao­mi en bud­get­vari­ant av sina upp­kop­plade fläk­tar.

Med ett pris på runt 400 kro­nor (39.90 euro) har vem som helst råd med en upp­kop­plad och röst­styrn­ings­bar fläkt — det sist­näm­n­da via Alexa och Google Assis­tant. Ljud­nivån lan­dar på tys­ta 37,2dB och vi kan väl­ja mel­lan stan­dar och viloläge och i dem tre oli­ka hastigheter.

Mi Smart Standing Fan 1C

Skaftet är juster­bart så att den både går att stäl­la på gol­vet och på bor­det. Mi Smart Stand­ing Fan 1C kom­mer ut glob­alt på mark­naden i maj medan vi får vän­ta på sven­skt lanser­ings­da­tum och pris.

Dessvärre verkar den inte ha möj­lighet att simulera vind så som den Smart­mi Stand­ing Fan 2 som vi tes­tat.

Kommentarer