Nyheter

Michael Kors gör sin analoga klocka smart

Michael Kors utökar sin upp­sät­tning av smar­ta klock­or genom att göra en av sina klock­or till en upp­kop­plad sådan. Det är mod­ellen Run­way som åter­an­vänds och görs om till en smart kloc­ka med Wear OS som oper­a­tivsys­tem. Klock­an behåller sam­ma design som sin analo­ga släk­t­ing, men man släp­per även en mod­ell med ett arm­band i silikon. Design­mäs­sigt tyck­er jag det ser klock­rent ut!

Klock­an kom­mer dri­vas av en Snap­drag­on Wear 2100 proces­sor och ha pulsmätare. Det bakas även in NFC för Google Pay & GPS i klock­an som de tyvärr inte näm­n­er vilken IP-klass den får, mer än att den är “sim­säk­er”. Det skall allt­så gå bra att bada och sim­ma med klock­an, men kanske inget man dyk­er efter skat­ter med.

Klock­an får en rund skärm på 1.2″ (390x390) och skall enligt tillverkaren ha en bat­ter­i­tid som skall räc­ka “unge­fär” en hel dag. Nya urtavlor skall finnas i klock­an där pulsmätaren skall visas bät­tre.

För tillfäl­let finns bara en vari­ant av Run­way till­gäng­lig för köp på tillverkarens hem­si­da. Priset lig­ger på 4200kr för den och det åter­står att se när fler mod­eller dyk­er upp och till vilket pris. Mod­ellen med arm­band av silikon ska till exem­pel kos­ta $295, men åter­står att se när den dyk­er upp med sven­s­ka priset.

 

 

via Engad­get

Kommentarer