Nyheter

Microsoft-grundare död

Paul Allen blev bara 65 år

Den minst kän­da av de två som grun­dande Microsoft, Paul Allen, gick ur tiden nat­ten mot tis­da­gen. Det­ta efter sviter­na av can­cer i lymf­sys­temet.

Redan 2009 drab­bades han av sjuk­domen som han då kla­rade men i bör­jan av månaden berät­tade han att can­cern var till­ba­ka och den­na gån­gen slu­tade det sor­g­ligt nog på annat sätt.

Det var Paul Allen som över­ta­lade Bill Gates att hop­pa av skolan för att star­ta Microsoft och star­ta den framgångssaga som definier­at hur vi ser på dator­er idag. Men redan 1983 drog Allen sig till­ba­ka från bolaget efter att ha diag­noser­nas med Hodgkins sjuk­dom som är en annan typ av can­cer i lym­fkört­lar­na än den han dog av.

Pre­cis som Microsoft och Bill Gates hemvis­telse så var det inte i Sil­i­con Val­ley han verkade utan Seat­tle längst upp i nord­väs­tra hör­net av USA. Där ägde han även Seat­tle Sea­hawks i NFL, Port­land Trail Blaz­ers i NBA och Seat­tle Sounders FC i Major League Soc­cer. Vidare var han känd som ägare till en av de längs­ta pri­va­ta far­ty­gen i världen.

Via: Paulallen.com

Kommentarer