Android

Microsoft har plockat bort Huaweis datorer från sin butik

Kommer bolaget dra in deras Windowslicens?

För ett par dagar sedan bröt Google samar­betet med Huawei och likaså Qual­comm, Intel och Broad­com. Nu kom­mer näs­ta bak­slag för Huawei då Microsoft har plock­at bort deras dator­er från sin online-butik.

Microsoft har ännu inte gått ut och med­de­lat om de kom­mer göra som Google och stop­pa samar­betet med Huawei så dator­erna inte får använ­da sig av Win­dows. Men skulle de göra det så skulle Huawei få det tufft att fort­sät­ta sin verk­samhet på PC-sidan.

Huawei har tidi­gare sagt att de har arbe­tat på egna oper­a­tivsys­tem för både sina dator­er och tele­fon­er men mån­ga påstår att dessa är långt ifrån klara.

Via The Verge

 

Kommentarer