Spel

Microsoft kommer att visa upp Xbox Series X spel 7 maj

Xbox Series X

Microsoft planer­ar att visa upp spel till sin kom­mande kon­sol redan 7 maj.

Näs­ta månad blir en härlig månad för spel­sugna då Microsoft 7 maj kom­mer visa upp spel för sin kom­mande kon­sol Xbox Series X.

Det hela kom­mer att bli i ett samar­bete med deras glob­ala utveck­lare i Insid­eXbox 

Microsofts event kom­mer att vara 7 maj kl. 17:00

Kommentarer