Nyheter

Microsoft löser licensbugg i Windows 10

Ville att du skulle köpa en licens igen

Om du har en Win­dows 10 Pro-licens så kanske du har märkt att den­na licens har bliv­it ned­grader­ad till den något enklare och bil­li­gare Home-ver­sio­nen.

Det hela berodde på en bugg i Microsofts aktiver­ingsservrar vilket med­förde att mån­ga Win­dows 10 Pro använ­dare fick en vat­ten­stäm­pel längst ned i högra hör­net på skär­men där det stod att man inte hade en äkta ver­sion av Win­dows 10 Pro. Microsoft har job­bat hela nat­ten med det­ta och inom 24 tim­mar ska sak­en vara löst.

“A lim­it­ed num­ber of cus­tomers expe­ri­enced an acti­va­tion issue that our engi­neers have now addressed. Affect­ed cus­tomers will see res­o­lu­tion over the next 24 hours as the solu­tion is applied auto­mat­i­cal­ly. In the mean­time, they can con­tin­ue to use Win­dows 10 Pro as usu­al.”

Via Zdnet

 

Kommentarer