Apple

Microsoft Outlook till iOS får sig ett ansiktslyft

Uppdateringen finns ute nu

I decem­ber för­ra året visade Microsoft upp det nya utseen­det för Out­look till iOS-enheter och nu är upp­da­terin­gen här och finns som en upp­da­ter­ing i App Store.

Pre­cis som mån­ga andra så går även Microsoft mot en ren och enkel design och Microsoft har inte enbart job­bat med desig­nen utan ett par nya funk­tion­er har även tillkom­mit. Bland annat så går det nu att stäl­la in svepgester och avatar­er eller pro­fil­bilder syns även i mailko­r­gen vilket under­lät­tar om det är ett speci­fikt mail man vill hit­ta.

Via The Verge, Käl­la Twit­ter

Kommentarer