Nyheter

Microsoft tycker inte iPad duger till en 10-åring

Men sluta...

Microsoft tyck­er att deras Sur­face-plat­tor är ett bät­tre arbetsverk­tyg för en 10-åring än vad en iPad är.

Det­ta framgår i en reklam de tag­it fram. Att Sur­face-plat­tor­na med sitt fullfjä­drade oper­a­tivsys­tem i form av Win­dows 10 ger bety­dligt fler möj­ligheter än en iPad är det nog få som ifrå­gasät­ter.

Men lika mån­ga är nog överens om att en iPad pas­sar per­fekt för de arbet­suppgifter som visas i rekla­men.

Vi håller just nu på att recensera Sur­face Go som är en rik­tigt trevlig maskin och förtjä­nar upp­märk­samhet, men inte genom att pra­ta om iPad.

Kommentarer