Nyheter

Microsoft visar upp nytt vitt tema till Windows 10

Dark mode är så ute!

I näs­ta sto­ra upp­da­ter­ing av Win­dows 10 kom­mer Microsoft lansera ett helt nytt, vitt tema som bolaget nu har gett oss en förs­ta titt på.

Det vita tem­at är på sys­tem­nivå och för att det ska pas­sa med den klas­siska bak­grunds­bilden som kom­mer som stan­dard så med­de­lar man att man även har gjort om det en aning så det ska se snyg­gt ut med det nya tem­at.

Upp­da­terin­gen förvän­tas lanseras i april näs­ta år och utöver det vita tem­at har man även för­bät­trat snip­ping tool, upp­dat­er­at print­er-appen och en ny funk­tion kallad intel­li­gent hours kom­mer vara på plats som gör så Win­dows Update inte helt slumpar­tat star­tar om datorn.

Käl­la Microsoft

Kommentarer