Nyheter

Microsofts nya Xbox heter Xbox Series X och kommer julen 2020

Series 10?

Microsoft har pre­sen­ter­at sin kom­mande kon­sol vid namn Xbox Series X. Det var på Game Awards igår som Microsoft gick upp och avs­lö­jade nam­net och desig­nen på den kom­mande kon­solen.

Desig­nen ser myck­et mer ut som en dator än vad vi är vana vid att en en tv-spel­skon­sol ska göra. Istäl­let för att lig­ga ner så är det en pjäs som dels står upp men ock­så ser ut att ta upp en hel del plats i en eventuell tv-möbel. Microsoft själ­va har med­de­lat att kon­solen ska vara möjlig att ha lig­gan­des ner ock­så. Men tit­tar vi på desig­nen så ser den ut att vara tänkt att stå upp.

Microsoft har inte avs­lö­jat några nya speci­fika­tion­er utan vi får nöja oss med det som framkom­mit tidi­gare; och det är en cus­tom-des­ig­nad CPU baser­ad på AMDs Zen 2 och Radeon RDNA archi­tec­ture. Xbox Series X kom­mer även att ha Sol­id State Disk, SSD, för att snab­ba upp laddningstider­na. Xbox Series X kom­mer även klara av 8K och frame rates upp mot 120 fps i spel.

Microsoft pre­sen­ter­ade även en ny hand­kon­troll. Den nya hand­kon­trollen är väldigt lik för­ra gen­er­a­tio­nens hand­kon­troll. Den är något min­dre, för att pas­sa fler per­son­er, enligt Microsoft. Den har en ny Dela knapp och D‑paden har fått en ny design som mer påmin­ner om den run­da desig­nen från Microsofts elite hand­kon­troll. Hand­kon­trollen kom­mer fungera med Xbox One och Win­dows 10 PCs.

Xboxs Series X är enligt Microsoft gjort med mol­net i åtanke och kom­mer ha ALLM, Auto Laten­cy Mode och DLI, Dynam­ic Laten­cy Input vilket Microsoft påstår kom­mer göra den till den mest respon­si­va kon­solen någon­sin.

 

Kommentarer